Generalforsamlingen 2017

Referatet fra generalforsamlingen er udsendt til klubbens medlemmer den 29. juni.

Klubbens generalforsamling afholdes den 16. juni 2017.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet og besluttet skal fremsendes til formanden senest den 9. juni.

Kontingent for sæson 2017 / 2018 bedes indbetalt til klubbens kassemester senest 1. juni 2017.